Bahtin i hrišćanstvo
660 din.

Bahtin i hrišćanstvo

 
Izdavač:Akademska knjigaGodina izdanja:2012Redni broj izdanja:1
Format:18 cmBroj strana:123Povez:Broširani povezPismo:ćirilično
ISBN:978-86-6263-005-6
Studija Svetozara Poštića o posebnom vidu dela jednog od najznačajnijih stvaralaca našeg vremena Mihaila Mihailoviča Bahtina predstavlja novinu na našem jeziku. U ovoj studiji autor je posvetio posebnu pažnju dijalogizmu ovog značajnog stvaraoca. U nekoliko poglavlja, od kratkih biografskih podataka o Mihailu Mihailoviču Bahtinu, do dijalogizma kao "projavi Svetog duha" Poštić je nastojao da delo dovede u vezu sa osnovama hrišćanske dogmatike. Impresionira dubinsko poznavanje literature sa hrišćanskim veroispovednim sadržajem. Uz to, pokazao je neobičan smisao za intelektualna razmišljanja. On je pošao od Bahtinove misli da "samo religija određuje ničim neograničenu slobodu misli" u osvetljavanju pogleda na svet ovog naučnika. Iz toga je proistekla ideja da je "Bog autor" i da je "čovek junak" njegovog dela. Posebno je zanimljivo shvatanje o perihorezi, prožimanju, božanskog i čovekovog načela, iz čega je proistekla svetost ljudskog tela i materije uopšte. Iz istog načela je proistekla misao da je reč otelovljenje misli, da je dijalogizam ovaploćenje Svetog duha. Poštić je nastojao da na ovim teorijskim osnovama sagleda Bahtinovu teoriju polifoničnosti koju je posebno razvijao u knjigama o Dostojevskom i Rableu. (Vitomir Vuletić)

Ostali naslovi iz oblasti: Esejistika
Slične knjige:

Telo i društvo Scientia sacra IIHrišćanstvo Hrišćanstvo i kultura Zbog čega ne možemo biti hrišćani
Telo i društvo Scientia sacra IIHrišćanstvo Hrišćanstvo i kultura Zbog čega ne možemo biti hrišćani
1870 din. 825 din. 550 din. 1100 din.