Antropologija potrošnje
770 din.

Antropologija potrošnje

teorije i koncepti na kraju XX veka

 
Izdavač:XX VEKGodina izdanja:2008Redni broj izdanja:1
Format:21 cmBroj strana:400Povez:Broširani povezPismo:latinično
ISBN:978-86-7562-073-0
U pet poglavlja ove knjige (I. Antropologija i istraživanja potrošnje, II. Predistorija savremenih istraživanja potrošnje - klasici i preispitivanja, III. Savremena antropologija potrošnje - teoretičari strukture, IV. Savremena antropologija potrošnje - teoretičari procesa, V. Bez jedinstvene teorije), autorka izlaže predistoriju i savremene elaboracije koncepta potrošnje da bi opi­sala i ob­ja­snila sve in­ten­ziv­ni­ju uklju­če­nost lju­di u svet ma­sov­nih ro­ba i ulo­gu ro­ba u kre­i­ra­nju dru­štve­nih ve­za i ko­lek­tiv­nih i lič­nih iden­ti­te­ta u sa­vre­me­nim po­tro­šač­kim dru­štvi­ma i oni­ma ko­ja se na njih ugle­da­ju.

Ostali naslovi iz oblasti: Antropologija