Aktuelnosti

Dušan Gerzić Gera: Ko slika?

 

U prodaji je nova knjiga u Dušanu Gerziću Geri, autorke Ane Mihailović, u izdanju New Moment-a.

 

,,Do sada se govorilo o Geri kao o umetničkom fenomenu osamdesetih, a manje o njegovim radovima. Kao što mnoga svedočanstva savremenika govore, njegova ličnost potisnula je u drugi plan njegov slikarski opus. Gera je bio živi deo beogradskog mita prve polovine osamdesetih godina dvadesetog veka, dok su osamdesete takođe postale svojevrstan mit. Geri je likovno stvaralaštvo bilo na prvom mestu, njegov poziv i opredeljenje, očigledna konstanta, a život Beograda osamdesetih nezaobilazna svakodnevica koju je on živeo kreativno.’’  (Pogovor – Slikar i svet)

Autorka se u tekstu kreće kroz sve faze stvaralaštva Dušana Gerzića Gere. U fokusu su likovne analize samih dela, govori se o dominantnim temama i motivima, o ključnim stilskim postupcima i tendencijama, kao i o vezi sa ,,vanumetničkim’’ elementima – društvenom i ličnom istorijom. Navodnici su tu poštujući perspektivu Umetnika, u kojoj granica između pojmova umetnost i život ne postoji. A ta se perspektiva, ili bolje reći percepcija, da osetiti-pročitati u čitavom nizu Gerinih (auto)poetičkih iskaza, mislima o umetničkom stvaranju i umetniku uopšte. O odsustvu granice svedoči i Gerina umetnička multimedijalnost koja je, iako opšta odlika epohe u kojoj je umetnost već neotuđivo aktivna sila i u praktičnim i u kontemplativnim sferama života, u njegovom opusu ipak bila obeležena individualnim putem; a to znači beogradskom scenom osamdesetih, ali i nekim dubljim slojevima uvek preispitivanog identiteta (dobar primer je vizantijsko nasleđe u okviru njujorške faze). Gerino slikarsko putovanje, kao tipično putovanje heroja, bilo je ciklično: Beograd-Pariz-Njujork-Pariz-Beograd. ,,Beograđanin, slikar, svetski putnik’’ je tako, gotovo sudbinski, ili makar karakterno, bio u iskušavanju odnosa Ja-Drugi. Na tom testu je i umetnost sama, uz koju umetnik opstojava u odnosu između Jednog i Mnoštva:

,,Slikari treba da istražuju, da se menjaju… kao da su tri, četiri slikara u meni… ne mogu da se zadržim, da ponvljam, sa druge strane bi mi to koristilo… čovek prolazi kroz razne faze… (Gera, iz intervjua u emisiji Ars Altera Pars)

Glava 1, 1996, izvor arte.rs

Link do knjige: https://zlatnoruno.com/proizvod/dusan-gerzic-gera-ko-slika/